środa, 7 września 2022

Ludzie gnuśnego serca

Zmartwychwstanie Jezusa jest czymś o wiele więcej niż tylko „szczęśliwym zakończeniem” tragicznej historii. Od początku było częścią Bożego planu, kluczowym elementem tego, co musiało się wydarzyć. Ci, którzy nie dostrzegają wagi zmartwychwstania są nadal „gnuśnego serca”, jak określiłby to Jezus. 

- Douglas Wilson