piątek, 16 grudnia 2022

Boże dzieci w kłopotach

"Bóg sprawuje kontrolę. Bóg kocha swoje dzieci i będzie działał dla ich dobra. Zawsze tak było i zawsze będzie. Lecz również kieruje On swoje dzieci w wielkie kłopoty, aby mogły nauczyć się bezcennej lekcji ufności nie sobie, ale Bogu, który wskrzesza umarłych”.

- Douglas Wilson