czwartek, 1 grudnia 2022

Ciało Jezusa obok ciebie

Gromadzimy się przy Stole Pańskim, aby Bóg nas nakarmił. Nie gromadzimy się tutaj z założeniem, że chleb i wino stanowią jakąś teologiczną zagadkę, której znaczenie musimy zrozumieć, zanim będziemy zaproszeni do Stołu. To jest posiłek, a nie teologiczny quiz.

Ale też nie przystępujemy do posiłku w nieświadomości. Posiłki w Biblii mają znaczenie, szczególnie święte posiłki. To jest posiłek przymierza, dlatego musimy zrozumieć, że jego znaczenie tkwi w jedzeniu i piciu — nie w samym chlebie i samym winie, które leżą na Stole. Komunia przy Stole polega na wspólnocie, na braniu, jedzeniu, piciu i miłowaniu drugiego, nie na spoglądaniu na elementy Wieczerzy.

Komunia nie jest przedstawieniem, jakimś aktem teatralnym. Dlatego podczas Komunii nie jesteśmy widzami działań kapłana przed ołtarzem, lub pastora przy Stole, ale uczestnikami. Jako uczestnicy możemy być uczestnikami wiernymi lub niewiernymi. Jeśli jesteśmy wierni, ten posiłek jest dla nas błogosławieństwem. Jeśli jesteśmy niewierni, ten posiłek może być dla nas sądem z powodu obłudnego uczestnictwa. Ale nigdy nie możemy zapytać, jaka jest istota posiłku bez uczestników. Posiłek jest niczym bez uczestników. Bez bez uczestników nie ma Komunii. Bez komunikujących się ze sobą ludzi, nie ma Komunii. Ciałem Jezusa nazywany jest nie tylko chleb, ale również i my, Kościół, wspólnota ciała Chrystusowego. Dlatego dostrzeż Jezusa, ciało Jezusa w braciach i siostrach, z którymi razem jemy i pijemy. Spójrz na drugiego i dziękuj Bogu za ciało Jezusa siedzące obok ciebie.