czwartek, 29 grudnia 2022

Jeszua czy Jezus?

W Ewangelii Mateusza anioł Pański mówi do Józefa: "A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego" (Mt 1:21). 

Jezus jest to to samo imię co Jozue w Starym Testamencie. Jest ono tłumaczeniem hebrajskiego Jeszuaktóre z kolei jest skróconą wersją imienia Jehoszua, które oznacza: "Jahwe zbawia". Wersja polska imienia - Jezus - wywodzi się z przekształconych tłumaczeń hebrajskiego Jeszua na greckie Iesous (w oryginale Ἰησοῦς), łacińskie Iesus i polskie Jezus

Zgodnie z ewangeliczną narracją, imię Jeszua nadano Synowi Bożemu w ósmym dniu po narodzeniu.

Władcy tego świata często nazywają się Wielkimi, Zdobywcami, Wspaniałymi. Tu po prostu mamy Zbawiciela o imieniu Jezus. 

Istnieją dziś nurty judaizujące w Kościele, które unikają tłumaczenia biblijnych imion i nazywają naszego Pana z hebrajskiego Jeszua. I nie ma nic złego w tym, że oznajmiamy w jaki sposób imię Jezus brzmi w języku hebrajskim. Lecz zwykle nie chodzi tu o zapoznanie nas z hebrajską wymową. Zwykle towarzyszy temu sprzeciw wobec używania polskiego imienia Jezus, czy wobec innych tłumaczeń imienia naszego Pana w ojczystych językach. Mamy więc Miriam zamiast Maria itd. To dziwaczny trend, w którym trzymanie się hebrajskich imion to tylko wierzchołek góry lodowej jeśli chodzi o dziwactwa i judaizowanie w innych kwestiach. Przypomina to islam, w którym prawowierny muzułmanin może czytać Koran tylko po arabsku. 

Pan Jezus używał tłumaczenia Starego Testamentu (Septuaginty), nazywając je Słowem Bożym. Brał do ręki zwoje, będące tłumaczeniem Starego Testamentu i mówił: "Duch Święty powiedział", "Pismo nie może być naruszone" itd. Nie ma żadnego problemu z tłumaczeniami imion, miejsc, nazw gór, jezior czy mórz. Nie ma żadnego problemu z nazywaniem tłumaczeń Słowem Bożym, naszego Zbawiciela imieniem Jezus, a Jego matki imieniem Maria.

Jezus to imię naszego Pana, przez które jesteśmy zbawieni. Często w Biblii występuje z tytułem Pan Jezus. Ilekroć wymawiamy to imię, powinniśmy robić to z wiarą, nadzieją i szacunkiem. Dla chrześcijanina to imię powinno być szczególnie cenne i niosące pociechę. Jeśli więc mieszkasz w Polsce, zachęcam cię do mówienia w języku polskim: Jezus jest Panem!