czwartek, 22 grudnia 2022

Zbyt młode, by uwierzyć?

„Pamiętajmy o tym w związku z kwestią jaką jest chrzest dzieci. Słabym argumentem jest powiedzenie, że dzieci nie powinny być chrzczone, ponieważ nie mogą upamiętać się i uwierzyć. Jeśli niemowlę może być napełnione Duchem Świętym, z pewnością nie jest niegodne przyjęcia do widzialnego Kościoła. Pamiętajmy o tym zwłaszcza w odniesieniu do wychowywania małych dzieci. Powinniśmy zawsze traktować je jako odpowiedzialne wobec Boga. Nie wolno nam pozwolić sobie na przypuszczenie, że są zbyt młode, by mieć wiarę. Oczywiście, powinniśmy mieć rozsądne oczekiwania. Nie wolno nam oczekiwać dowodów łaski nieodpowiednich do ich wieku i zdolności. Ale nie wolno nam zapomnieć, że serce, które nie jest zbyt młode, by grzeszyć, nie jest także zbyt młode na to, by zostać napełnione łaską Bożą".

- J.C. Ryle