czwartek, 16 lutego 2023

Czyim synem był Abijjam?

Jeśli mówimy: „wierzę Biblii”, oznacza to m.in., że wierzymy w historyczność wydarzeń, o których ona mówi. I nie powinien być to tylko slogan bez żadnej treści. Jeśli ktoś nie wierzy, że wydarzenia opisane w Biblii naprawdę miały miejsce, to wyznanie: „Wierzę w Pismo Święte” nie ma żadnego sensu. Co więcej, jest nieprawdziwe. Bo cóż to znaczy, że ktoś wierzy w Biblię? Oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że mówi ona prawdę, że Bóg się nie myli, że jest prawdomówny zarówno wtedy, gdy mówi: Jezus powstał trzeciego dnia z grobu, jak i wtedy, gdy mówi, że Abijjam objął władzę królewską nad Judą w osiemnastym roku panowania Jeroboama i że był synem Nebata.