środa, 15 lutego 2023

Maria wypełniona Bożą łaską

Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim (Mk 6:3). 

Jezus miał czterech fizycznych braci (gr. adelphoi) i co najmniej dwie siostry (gr. adelphai), co oznacza, że licząc Jezusa, Maria miała siedmioro dzieci. To w żadnym stopniu nie ograbia jej ze świętości lub czystości. Maria pozostała czysta, będąc wierna swojemu mężowi – Józefowi. Została pobłogosławiona w wyjątkowy sposób: nie tylko przynosząc na świat Syna Bożego, lecz również wychowując gromadkę dzieci, które dokładały w jej życiu Bożych błogosławieństw. Była naprawdę wypełniona Bożą łaską!