czwartek, 29 czerwca 2023

Nasza ziemia obiecana

"Ziemia, którą Bóg Izraelowi jest ziemią Eucharystyczną - nawodnioną z nieba, aby wydała owoce zboża, wina i oliwy. 

Eucharystia Kościoła jest jego ziemią obiecaną: tam, gdzie spływają niebiańskie wody chrztu, gdzie na Stole jest chleb i wino,tam jest nasza ziemia obiecana". 

- Peter Leithart