wtorek, 21 listopada 2023

Jezus i Jonasz - 10 analogii

W historii Jonasza powinniśmy widzieć Jezusa i Jego dzieło. Albo poprzez podobieństwo albo poprzez kontrast z Jonaszem. 

1. Zarówno Jonasz jak i Jezus zostali w jakiś sposób powiązani, oznaczeni poprzez znak gołębicy. Imię Jonasz oznacza z hebrajskiego Gołębica, zaś na Jezusa - większego Jonasza  w dniu chrztu zstępuje Gołębica – symbol Ducha Świętego. 

2. Jonasz i Jezus zostali posłani przez Boga, aby głosić upamiętanie z grzechów i nawrócenie. 

3. Obaj spali na łodzi podczas sztormu. Jeden snem nieposłusznego, drugi snem sprawiedliwego. 

4. Jeden i drugi ucisza burzę. W pierwszym przypadku czyni to Bóg poprzez sąd nad Jonaszem, drugi czyni to jako Bóg poprzez wypowiedziane Słowo. 

5. Obaj przyjmują na siebie Boży gniew. Jeden za swój własny grzech, drugi za cudze (nasze) grzechy. 

6. Obaj modlą się do Boga, gdy są bliscy śmierci. Jezus w Ogrodzie Getsemane, Jonasz w brzuchu wielkiej ryby.

7. Jeden i drugi znajdują się w stanie śmierci przez dni i trzy noce: jeden w brzuchu morskiego potwora, drugi w grobie. 

8. Jeden i drugi po trzech dniach powstają do życia: jeden wychodzi na suchy ląd, drugi gdy wychodzi z grobu. 

9. Jonasz "umarł", aby zbawić pogan. Jezus umarł, aby zbawić ludzi ze wszystkich narodów. 

10. Bóg oznajmia, że jeden człowiek na drewnianym statku powinien wziąć na siebie swoją winę i przynieść pokój oraz ratunek wszystkim na pokładzie. Większy i bezgrzeszny Jonasz na drewnianym krzyżu bierze na siebie winę innych i przynosi pokój wszystkim, którzy Jemu zaufali. 

Konkluzja: Stary Testament jest o Chrystusie. Módlmy się, aby Bóg otwierał nam umysły, oczy i uszy, by Go tam dostrzec, usłyszeć i zrozumieć. 

"Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma" (Ew. Łukasza 24:44-45).