czwartek, 23 listopada 2023

8 powodów, dla których wierzę w Komunię dzieci

Daniel Foucachon

Wierzę w Komunię dzieci (pedokomunię):

- ponieważ nie potrafię odczytywać 1 Koryntian 11 bez zrozumienia 1 Koryntian 10. 

- ponieważ wierzę, że Wieczerza Pańska jest posiłkiem ochrzczonych, zaś moje dzieci są ochrzczonymi dziećmi przymierza. 

- ponieważ nie chcę popełniać grzechu nierozpoznawania ciała Pańskiego. 

- ponieważ wierzę, że "rozpoznawanie ciała" (lub Królestwa Bożego) wiąże się nie z poziomem inteligencji lub teologicznym szkoleniem, lecz z przynależnością. Dzieci nie potykają się o to kto jest "Ciałem". Jest to z natury grzech dorosłych. 

- ponieważ „niegodnie” jest przysłówkiem opisującym sposób, w jaki następuje czynność. Nie jest to przymiotnik opisujący uczestników (Jim DuJack).

- ponieważ wierzę, że Wieczerza Pańska ma charakter dydaktyczny, podobnie jak Ostatnia Wieczerza oraz Pascha.

- ponieważ Wieczerza jest dla słabych i bezradnych, nie dla super-świętych ludzi. Obecność dzieci przy Stole Pańskim przypomina nam o tym. 

- ponieważ nie podam swojemu synowi kamienia, gdy wyciąga rękę po chleb.