sobota, 5 stycznia 2008

Błogosławieństwo feminizmu

"Feminizm zaatakował przymierzowy charakter małżeństwa i popełnił tym samym okrutny błąd. Jednak suwerenny Bóg używa ludzkich błędów aby zmusić kościół do zdefiniowania i porzucenia tego, co odstępcze i przynoszące nieszczęście. To właśnie heretyk Marcjon sprowokował kościół do oficjalnego wypowiedzenia się na temat kanonu Pisma Świętego, a heretyk Ariusz zmusił Kościół do wyraźnego nauczania o boskości Pana Jezusa. W czasach współczesnych feminizm świadczy podobne usługi poprzez wyzwanie rzucone małżeńskiemu przymierzu".

Douglas Wilson, Reformowanie małżeństwa, Wyd. Biblioteka Reformacji w Polsce, s. 5.