czwartek, 14 lutego 2008

Codzienna modlitwa poranna Marcina Lutra

W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dziękuję Ci Ojcze mój niebiański, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego umiłowanego, żeś mnie tej nocy strzegł do wszelkiej szkody i niebezpeczeństwa, i proszę Cię, racz mnie i dnia dzisiejszego strzec od grzechów i wszystkiego złego, żeby Ci się wszelkie sprawy i życie moje podobać mogły. W ręce Twoje polecam ciało i dsuszę, i wszystko. Duch Twój Święty nicech rządzi mną, anioł Twój niech będzie ze mną, aby zły wróg nie miał żadnej mocy nade mną! Amen.