poniedziałek, 25 lutego 2008

Który z narodów nie należy do Chrystusa?

Ps. 2:7-8. Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.

Pomyślmy co należy do Chrystusa dziś?

Nie zadawajmy sobie pytania: który naród należy do Chrystusa? Lecz: który z narodów nie należy do Niego? Czy możemy znaleźć jakiś? Czy jest jakiś naród, o który Chrystus nie poprosił swojego Ojca? Odrzucił propozycje poproszenia o któryś z nich?

Widzimy, że Chrystus otrzymał swoje dziedzictwo. To sprawa która się dokonała. Wypełnienie słów "Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem" miało miejsce w zmartwychwstaniu Chrystusa (zob. Dz. Ap. 13:32-33, Hbr 5:5). Chrystus objął władzę nad narodami.

To nie jest coś co nasz rząd powinien rozważać: "Hm czy Chrystus jest Panem narodów czy nie?" To fakt dokonany. Narody, które tego nie uznają martwią Boga w nie większym stopniu niż szczekające do księżyca psy martwią tym księżyc.