środa, 13 lutego 2008

Nawrócenie i chrzest Mieszka I


Polecam książkę Philipa Earla Steele pt. Nawrócenie i chrzest Mieszka I (wyd. FRONDA, W-wa 2005). W 1853 r. w Bazylei Jacob Burchardt opublikował głośną monografię Czasy Konatantyna Wielkiego. Historyk przedstawił rzymskiego cesarza przez pryzmat swojej epoki: pozytywistycznej, scejntystycznej, racjonalistycznej. Zastosował przy tym postoświeceniowy paradygmat myślenia, wedle którgo za decyzjami o charakterze religijnym kryją się w rzeczywistości motywacje polityczne. W ten sposób nawrócenie na chrześcijaństwo przedstawił jako efekt politycznych kalkulacji, a nie wyboru światopoglądowego czy wyznaniowego Ten model (nazywany Burckhardtowskim) rozpowszechnił się później w światowej historiografii i był wykorzystywany przy opisie innych znaczących postaci, takich jak Chlodwig we Francji, Stefan Wielki na Węgrzech czy Mieszko I w Polsce. W naszym kraju ten paradygmat niepodzielnie dominuje zresztą do dziś.

Philip Earl Steele prezentuje nowe naukowe spojrzenie na decyzję Mieszka I. Jest ono oparte na wnikliwej analizie zarówno pisemnych, jak archeologicznych źródeł oraz świetnej znajomości literatury przedmiotu ostatniego stulecia.

Gorąco polecam!!!