poniedziałek, 7 kwietnia 2008

F. Schaeffer o religii i historii

"Biblia rozwija swoją naukę religijną na tle historycznych wydarzeń, co stanowi całkowite przeciwieństwo nowej teologii i myśli egzystencjalistycznej, całkowite przeciwieństwo dwudziestowiecznego zredukowania religii do subiektywnego odczucia. Pismo Święte wiąże prawdziwą religię z historią, mającą miejsce w czasie i przestrzeni, co można wyrazić w normalnej literackiej formie. To jest bardzo ważne, ponieważ nasze pokolenie robi ze słowa "religia" coś, co nie jest niczym więcej jak tylko jakimś psychologicznym, czy socjologicznym zjawiskiem".

Francis Schaeffer, Dokąd?, Warszawa 1973, s. 142.