sobota, 12 kwietnia 2008

Czy jest nowa moralność?

"Tak zwana nowa moralność zbyt często przypomina starą niemoralność".

lord Shawcross