czwartek, 10 lipca 2008

Chodzenie w wierze

Paweł odkąd poznał Chrystusa – jego życie nabrało zupełnie nowego kierunku. Stało się życiem w wierze w Syna Bożego (Gal 2:20). Czym jest życie w wierze? Pamiętajmy o Noe i Abrahamie jako mężach wielkiej wiary. Biblijny opis tych osób jako przykładów wiary to nie opis tego co przeżywali podczas śpiewu czy cichego czasu lub ndz nabożeństwa, to nie lista epitetów i opis tego jak silnie wierzyli przez co stali się ojcami wiary. To raczej opis ich czynów. Czynów, które świadczyły o tym kim byli i które odróżniały ich od większości ludzi im współczesnych. Czy ludzie patrząc na nasze codzienne życie (uczynki) mogliby stwierdzić, że jesteśmy ludźmi wiary?

Życie w wierze w Syna Bożego to życie w posłuszeństwie Bogu w każdej sferze.
Bóg ma coś do powiedzenia na temat tego jaki jest Jego plan dla małżeństwa, jaki jest Jego plan dla rodziny, dla współżycia seksualnego, dla zdobywania pieniędzy, dla wychowywania dzieci, dla roli mężczyzny w rodzinie itp. Chodźmy więc w wierze, nie w widzeniu.