czwartek, 4 września 2008

Boże, daj mi jakiś znak!

List do Rzymian 1:20. - "Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę".