poniedziałek, 8 września 2008

Chrześcijaństwo to nie pokoik na Onecie

Modlitwa Ojcze nasz jest modlitwą rodziny. Jest modlitwą wspólnotową. Jezus nie uczy nas modlić się Ojcze Mój, lecz Ojcze Nasz. Ma to o tyle znaczenie, że wskazuje nam na to, że jeśli jesteś Synem, który ma Ojca w niebie to nie jesteś jedynakiem. Masz braci i siostry z którymi wspólnie powinieneś przychodzić do Ojca.

Chrześcijaństwo to nie tylko więź z Ojcem, to także więź z pozostałymi synami i córkami Boga. Więź, która przejawia się w służbie i poświęceniu dla innych. Biblia to dokument przymierza dany Kościołowi, a nie każdemu z nas oddzielnie, nabożeństwo to spotkanie Oblubienicy z Oblubieńcem, a nie Twoje prywatne spotkanie z Bogiem. Bóg związał się przymierzem z Ludem. Chrześcijaństwo to nie medytacja w zaciszu własnego pokoju lub rozmowy o wierze w kafejce „religia” na Onecie.