poniedziałek, 22 września 2008

Czy słyszysz Boży głos?

Faraon w Egipcie słyszał Boży głos. Ale nie był to głos, jak wielu mogłoby sądzić, rozlegający się z nieba. Był to głos dwóch staruszków (Mojżesza i Aarona) przemawiających do samego władcy ówczesnego mocarstwa. Bóg nie zmienił swoich metod. Również dziś przemawia do nas przez swoje sługi, którzy w wierny sposób przekazują i wyjaśniają Boże Słowo (zapisane w Piśmie Św.)