czwartek, 16 października 2008

Komu/czemu podlega Bóg?

Obecnie czytam książkę "700 lat myśli polskiej 0 filozofia i myśl społeczna XVII wieku". Wiele w niej ciekawych tekstów o tematyce teologicznej, politycznej, historycznej i filozoficznej. Dziś podzielę się z Wami fragmentem jednego z nich - Jan Szydłowski, Z zagadnień subiektywizmu teologicznego: o absolutnej suwerenności Boga wobec dobra i zła, s. 636-649.

"Nie wolno żadnemu sędziemu ziemskiemu nakazać komuś, by swego posłusznego i niewinnego syna skazał na śmierć. A wolno było Bogu. Rdz 22 gdy nakazał zabić Izaaka.

Nie wolno Urzędowi karać śmiercią wraz z innymi ojcami niewinnych dzieci. A wolno to było Bogu. Joz 7, przy ukamienowaniu Achana.

Nie wolno Urzędowi ludzi, którzy grzeszą przeciwko niemu skłaniać do trwania w ich występku i wydać ich na łup złym zamysłom. A wolni to było Bogu. Rzym 1:24.26.28.

Nie wolno Urzędowi z powodu grzechu jednostki obciążyć winą wszystkich jego potomków i ich potępić. A wolno to było Bogu. Rzym 5:15-19.

Nie wolno Urzędowi zezwolić na dokonywanie w państwie jakichkolwiek występków; przeciwnie, winien on stanowczo im się przeciwstawiać, aż do rozlewu krwi. A Bogu wolno pozwolić, by na świecie istniało zło.

Nie wolno ojcom wydać na śmierć niewinnych swych synów w miejsce niegodziwców i wrogów, przeznaczonych na najsroższą karę, tak aby za niesprawiedliwego cierpiał sprawiedliwy, a niesprawiedliwy został uwolniony. A Bogu wolno to było. 1 P 3:18, Rzym 4. w. ostatni.

Prawda tych przeciwstawień jest dość oczywista i nie nie wymaga dalszego udowodnienia. To tylko dodam w miejsce zasady: ludzie ze względu na wyższość natury Boga są zobowiązani prawem Bożym już przez sam fakt, że są ludźmi i stworzeniami. Podporządkowywać zaś Boga tym samym prawom, które obowiązują stworzenie, jest zbyt krzywdzące dla Bożego majestatu. Stąd więc wynika, że wiele wolno Bogu, czego nie wolno ludziom, i że Bóg może wielu rzeczy zabraniać, które sam może czynić. (...) To zaś jest jest podstawowym fałszem przeciwników zwalczających ten pogląd, że sądzą, iż drogi Boga są jak drogi ludzi, wbrew powiedzeniu Izajasza 55:8 i że mniemają, iż Bóg jest podporządkowany temu samemu prawu, jakie nadał swemu stworzeniu".