środa, 15 października 2008

Tajemnica Opatrzności

Na opatrznościowe działanie Boga możemy spojrzeć z 2 punktów widzenia:

Pierwszy to spojrzenie całościowe. Można je dostrzec tylko z pewnej perspektywy. Tylko z Góry Bożej, z Bożej perspektywy można oglądać jednocześnie pustynię i Kanaan, czyli wspaniałe królestwo do którego dążymy i całą prowadzącą do niego drogę. Tylko z wyżyn niebios kiedyś zobaczymy zachwycające widoki w całej pełni, rozróżnimy wyraźnie wszystkie szczegóły, ich rolę i powiązania z innymi szczegółami oraz skuteczność i mądrość różnych zdarzeń, które prowadziły ich do błogosławionego zakończenia.

Ktoś powiedział: Żaden statek nie trzyma się kursu tak akuratnie jak Opatrzność obietnic Bożych. To jest tak jak z mapą. Gdy bierzesz atlas i otwierasz na dowolnej stronie to widzisz urywek drogi nie widząc dokąd prowadzi i jaki jest jej koniec. Splot wszystkich dróg wydaje się być pogmatwany i nie wiadomo dokąd prowadzić. Dopiero gdy rozłożysz całą mapę masz przed oczami wszystkie cele ku którym zmierzają drogi. Tak też jest z nami. Poszczególne wydarzenia wydają się być dla nas niezrozumiałe, zawiłe. Dopiero gdy spojrzelibyśmy na nie z Bożej perspektywy Opatrzności – zrozumielibyśmy, że prowadzą do określonych celów.

Ta druga perspektywa jest cząstkowa i niekompletna. Na drodze do Bożej chwały dostrzegamy zazwyczaj pojedyncze punkty lub co najwyżej kilka bardziej rzucających się w oczy szczegółów. Pomiędzy tymi dwiema perspektywami istnieje taka różnica jak pomiędzy zegarkiem w całości i rozmontowanym na części. Będzie to wspaniały widok gdy kiedyś ujrzymy Boży plan Opatrzności oraz właściwe miejsce i rolę każdego poszczególnego zdarzenia które teraz jest dla nas niezrozumiałe.

Jan. 13:7
7. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.

Kiedyś przekonamy się, że obecnie niejasne i pogmatwane zdarzenia na które nieraz narzekamy, a nawet z których powodu się lękamy, że zagrażają naszemu szczęściu, były jak jedno z trudnych przejść Izraela na pustyni, przekonamy się, ze były „Drogą prostą, prowadzącą do miejsca zamieszania” Ps 107:7

Źródłem i inspiracją powyższych rozważań była książka J.Flavela "Tajemnice Opatrzności".