piątek, 31 października 2008

Święto Reformacji

Dokładnie 491 lat temu (31.X.1517 r.) niemiecki augustiański zakonnik Marcin Luter przybił do drzwi Kościoła Zamkowego w Wittenberdze 95 Tez, które zapoczątkowały wielki ruch religijny (również naukowy, filozoficzny) zwany REFORMACJĄ.

Celem Lutra nie było wywoływanie rewolucji w Kościele ani dzielenie go. Jako młody zakonnik najzwyczajniej dostrzegał nadużycia moralne i doktrynalne pragnąc publicznej debaty na temat odpustów oraz biblijnego nauczania na temat usprawiedliwienia z wiary. Do debaty jednak nie doszło. Matka zignorowała i porzuciła swoje dziecko, które dostrzegło brak zgodności między nią, a Ojcem.

95 Tez Lutra znajdziecie TUTAJ.