poniedziałek, 24 listopada 2008

Mojżesz jako nowy Noe (typologia)

W 2 Księdze Mojżeszej 2 rozdziale, mały Mojżesz został włożony przez matkę do koszyczka, który uratował go od śmierci. Hebrajski język używa tego samego słowa na ów koszyk i Arkę, którą zbudował Noe.

Podobnie jak Arka Noego – tak "arka Mojżesza" jest pokryta smołą.
Noe:
1 Moj. 6:14
14. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą.

Mojżesz:
2 Moj. 2:3
3. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu.

Aluzja do potopu w historii Mojżesza wiąże się z tym co autor chce nam powiedzieć na temat natury jego służby. Tak jak Noe – Mojżesz bezpiecznie „przechodzi” przez wodę (jako niemowlę i później jako starzec), podczas gdy bezbożni Egipcjanie tak jak bezbożny świat współczesny Noemu giną pod wodami.

Podobnie jak Noe (co oznacza „Odpoczynek”) Mojżesz będzie tym, który wyprowadzi lud Jahwe z niewoli do Sabatu Ziemi Obiecanej.

Jak Noe - Mojżesz będzie narzędziem zniszczenia starego świata - Egiptu. Noe zapoczątkuje nową ludzkość, nowe stworzenie, tak również Mojżesz wyprowadzi Izrael by zapoczątkować nową ludzkość, nowe stworzenie w nowej Ziemi.