sobota, 13 grudnia 2008

Jedno, widzialne i głośne

Dz.Ap. 1:11 - I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.

Tak jak widzialne było odejście Chrystusa, tak widzialne będzie Jego powtórne przyjście. Pismo mówi, że ujrzy Go wszelkie oko. Obj. 1:7 - "Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen".

Ujrzą Go nie tylko wierzący, ale również ci, którzy Jemu bluźnili. Tu muszę podkreślić, że Pismo uczy o JEDNYM powtórnym przyjściu Chrystusa. Czasami słyszy się lub czyta w różnych komentarzach o dwóch powtórnych przyjściach (niewidzialnym po kościół i widzialnym na sąd), trzech zmartychwstaniach, kilku sądach. Chrześcijanie dzielą się na pre-trybucjonistów, mid-trybucjonistów i post-trybucjoniostów w zależności od przekonania – kiedy Pan Jezus przyjdzie po kościół – przed, w trakcie, czy po tzw. Wielkim Ucisku. To wszystko czyni Pismo bardzo zagmatwanym i niejasnym. Biblia mówi o jednym przyjściu, które jest widzialne i głośne.

Zobaczmy : 1 Tes. 4:15-17
15. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach