środa, 3 grudnia 2008

Słowo u Boga i Bogiem

Na początku było Słowo, a Sowo było u Boga, a Bogiem było Słowo - Ew. Jana 1:1

Słowo było na początku. Istniało od wieczności. Nie było takiego czasu, w którym ono nie istniało. Było ono u Boga. Mamy więc rozróżnienie na Boga i Słowo. Syn i Ojciec są odrębnymi osobami. Ta prawda powinna nas chronić od herezji Sebeliańskiej, która mówi, że Słowo i Ojciec to ta sama Osoba.

Jednocześnie Bogiem było Słowo. A więc Ojciec i Syn są jednym Bogiem. Mają tę samą naturę i atrybuty. To z kolei chroni nas od herezji Ariańskiej, która mówi, że Słowo nie jest w pełni Bogiem i zostało przez Boga stworzone w czasie.