sobota, 10 stycznia 2009

Jesteśmy Królami, jesteśmy Kapłanami

W Księdze Rodzaju czytamy, że zadaniem Adama było uprawiać Ogród i strzec go - 1 Mj 2:15. Przez cały Stary Testament te słowa charakteryzują służbę kapłanów. Mieli chronić i strzec czystości kultu świątynnego – 4 Mj 1:53, 3:8.

To analogia wskazuje na fakt, że zadaniem Adama było nie tylko budować świat dla Boga, ale i służyć Bogu jako kapłan w Ogrodzie. Kiedy Bóg podzielił świat na Eden i resztę świata wskazał Adamowi na dwa zadania: w Ogrodzie Adam miał się spotykać z Bogiem jako Kapłan, w świecie Adam miał być Królem aby w nim rządzić i czynić poddanym.

To oczywiście schemat dla naszego życia. Raz w tygodniu udajemy się "w stronę Ogrodu" – na nabożeństwo. Tam uwielbiamy Boga, ale i jesteśmy posilani Słowem i sakramentem, otrzymujemy wskazówki i zachętę do dalszej służby. Potem wracamy do naszych codziennych zajęć gdzie mamy być Królami, czyniąc rzeczywistość wokół nas poddaną nam i władzy Chrystusa.