piątek, 23 stycznia 2009

Lubisz jeździć w góry?

Biblijny Ogród w Ziemi Eden położony jest na górze. Skąd o tym wiemy? Stąd, że rzeka, która wydobywała się z ziemi Eden (Ogród był jej CZĘŚCIĄ) płynęła przez Ogród rozdzielając się dalej na 4 odnogi (Rdz 2:10). To pokazuje, że sama ziemia Eden była położona wyżej niż Ogród. Jednak ponieważ rzeka nawadnia z Ogrodu dalszą ziemię – to pokazuje, że Ogród jest również na wzniesieniu. Adam więc rozmawiał z Bogiem na górze.

Zwróćmy uwagę na symbolikę góry w Piśmie Św.

W całej Biblii góry i wzgórza są miejscami gdzie Bóg spotyka się z człowiekiem. Pomyślcie o Mojżeszu, Samuelu, potem Dawidzie sprowadzającym Arkę Przymierza do Jeruzalem i budujego namiot na Górze Synaj gdzie odbywało się nabożeństwo (z użyciem instrumentów). Bóg instruuje Salomona by zbudował Świątynię na górze w Jeruzalemie. To na "wysokiej górze" Chrystus przemienił się objawiając swoją chwałę Piotrowi, Janowi i Jakubowi (w obecności Mojżesza i Eliasza - Mk 9:2-4). Biblijne spotkania w górach symbolizują odnowę przymierza Boga z człowiekiem i powrót do Ogrodu.

Być może to właśnie dlatego lubimy góry i jeździmy tam by spotkać Boga w chwale i pięknie Jego stworzenia. To tęsknota za utraconym Ogrodem.