piątek, 9 stycznia 2009

Tolerancja i obojętność

Jeszcze o współczesnej "tolerancji" - specyficznie definiowanej przez jej propagatorów ("tolerastów"). K. Murasiewicz powiedział, że obecnie lansowana toleranacja to obojętność wobec postępków bliźnich.