sobota, 21 marca 2009

Czy Maria Magdalena była żoną Jezusa?

Jakiś czas temu pewna osoba zadała mi pytanie (inspirowane książką oraz filmem "Kod Leonarda Da Vinci"): Czy Maria Magdalena była żoną Jezusa? Poniżej odpowiadam:

Nie. Zgodnie z Pismem była osobą bliską Jezusowi. To jej jako pierwszej objawił się zmartwychwstały Jezus (Jn 20:14). Maria Magdalena jako pierwsza miała zanieść wieść o zmartwychwstaniu apostołom (Jn 20:17-18). Pismo jednak milczy na temat tego, że była żoną Jezusa. Znamienne jest, że Ap. Paweł nie wymienia Jezusa gdy argumentuje o prawie apostołów do posiadania żony i zabierania ich w podróże misyjne: „Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?” - 1 Kor. 9:5

Rozumiem, że owo pytanie zadała Pani w kontekście dyskutowanego szeroko „Kodu Leonarda Da Vinci” – D. Browna. Dan Brown uważa, że obraz Leonarda Da Vinci "Ostatnia Wieczerza" objawia nam pewien ”sekret". Uważa, że osoba stojąca z prawej strony Jezusa, tradycyjnie uważana za Ap. Jana, to w istocie Maria Magdalena. Nie jest to jednak prawdą. Artyści często nadawali mężczyznom kobiece rysy, by sportretować ich jako młodzieńców. Apostoł Jan był właśnie jednym z najmłodszych uczniów.

Powinna Pani oprzeć się na pewnym świadectwie Pisma Św., które jest wystarczające i spolegliwe. Wg Biblii Maria Magdalena (ani żadna inna kobieta) nie była żoną Jezusa. Oblubienicą Chrystusa jest natomiast Kościół. Chrystus zaś, jak wiemy, jest monogamistą. Podczas swojej ziemskiej służby nie miał i nie ma żadnej innej oblubienicy.