poniedziałek, 23 marca 2009

Czym jest grzech?

Czym jest grzech i przeciwko komu przede wszystkim jest skierowany?

Bardzo często mam okazję słyszeć pytanie: "Ale czy sposób życia tej kobiety, tamtego mężczyzny w jakiś sposób Tobie przeszkadza? Co robią przeciwko Tobie? Dlaczego opowiadasz się przeciwko współżyciu przed ślubem, homoseksualnemu współżyciu, aborcji – przecież ci ludzie nic nie robią przeciwko Tobie. Wyluzuj się. Bądź szczęśliwy i daj innym prawo do szczęśliwego życia".

Problem w tego typu podejściu jest taki, że definiuje ono grzech (jeśli w ogóle wierzy, że coś takiego istnieje) jako czyn wymierzony przeciwko człowiekowi. Tymczasem w Biblii grzech jest przede wszystkim czynem skierowanym przeciwko Bogu, przeciwko Jego prawu i Jego ustanowieniom. Jeśli tak, to my jako dzieci Boże nie powinniśmy być obojętni wobec czynów, które są skierowane przeciwko naszemu Ojcu w Niebie. Niestety grzech w naszym życiu spowodował, że nie oburza już nas to, co powinno oburzać.

Kiedy dziecko widzi znieważanego rodzica, ten widok prowadzi je do głębokiego smutku. Niestety jako chrześcijanie jesteśmy często obojętni wobec grzechów, które nie dotykają bezpośrednio nas samych lecz naszego Ojca w niebie.