piątek, 6 marca 2009

Życie bez udziału inteligencji


Ilustracja z książki "Kamienie i kości" Carla Wielanda, Wyd. Megas, W-wa 2000.