piątek, 6 marca 2009

Geografia jest Bożym zapisem na ziemi

Czym jest geografia? Słowo geografia wywodzi się z dwóch greckich słów znaczących ziemia i pisać. Moglibyśmy obrazowo stwierdzić, że geografia jest Bożym zapisem na ziemi. "Chrześcijańska" geografia (która jest prawdziwą geografią) to pogląd, że pochodzenie Ziemi, jej kres, przeznaczenie i i fizjologia (struktura fizyczna, klimat, występowanie zwierząt i roślin) są dla Jezusa i Jego chwały.

Szekspir miał rację mówiąc, że cały świat jest sceną. Bóg jest Tym, który stworzył rekwizyty, rozmieścił góry, rzeki, morza , pustynie, wyspy i kontynenty dokładnie tak, jak chciał, aby współgrały one w wypełnieniu Jego planu dla ludzkości na ziemi"

St. McDowell, M. Beliles, Uwalnianie narodów