czwartek, 18 czerwca 2009

Czy Biblia jest o Tobie?

Dzieje Apostolskie 1,1: "Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku"

Łukasz mówi do Teofila o czym jest jego pierwsza, debiutancka książka czyli Ew. Łukasza. Jest ona o tym „co Jezus czynił i czego nauczał od początku”. Ewangelia Łk jest o Chrystusie. Chrześcijaństwo dotyczy nie tyle nas, co Jezusa. Jeśli mówisz o swojej wierze, ale więcej tam ciebie, twoich przeżyć niż Chrystusa to nie mówisz o chrześcijaństwie. Ono nie polega na tym, że ty zajmujesz się Bogiem, ty masz prywatną więź z Bogiem, ty czujesz się wolny. Chrześcijaństwo naucza, że Bóg zajmuje się całym kosmosem, ma dla całego wszechświata plan. Ten plan uwzględnia ciebie jako człowieka, jako Boży obraz, jako najważniejsze stworzenie na ziemi.

Kiedy bierzesz więc do rąk Ew.Łukasza – jakie jest Twoje nastawienie? Czy oczekujesz, że ona powie coś o tobie? Czy oczekujesz, że jest ona receptą na szczęśliwe, bezproblemowe życie w zdrowiu, bogactwie i przyjemnościach? Jeśli tak, to pomyliliśmy lektury. Realizacją ludzkich pragnień jako sposobu dochodzenia do szczęścia zajmuje się... Biblia Szatana.

Satanizm to koncepcja filozoficzna w której centrum jest człowiek, nie szatan. Najważniejsze jest twoje szczęście, twoje poglądy i twoje pragnienia. Jeśli stoją one w konflikcie z poglądami Boga tym gorzej dla Niego. Nie daj się krępować, ujarzmiać, zniewalać Bogu chrześcijaństwa, który obłożył Cię tylko nakazami i zakazami!

Pisałem o Ew. Łk. Ale idźmy dalej. O czym jest Ew. Jana? Jn 1:1. O Słowie. Drugiej Osobie Trójcy Św.

O czym jest Ew. Mt. – pierwszy werset nam mówi KTO jest jej bohaterem? Jan Kalwin? Jan Paweł II? Teologia systematyczna? Nie! Jezus Chrystus!

O czym jest Ew. Mk. 1:1 – „początek Ewangelii o ... cudownych przeżyciach, niesamowitych ludziach, wspaniałych uczuciach, kościele...? Znów – "o Jezusie Chrystusie"

Ap. Paweł był człowiekiem wykształconym, znał pisma poetów i filozofów. Mimo to mówi, że „uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”.

Nasze chrześcijaństwo to coraz częściej fajne konferencje, ekscytujące spotkania, sympatyczni ludzie, niezapomniane przeżycia. Pomyślmy: gdzie w nim jest Chrystus i Jego wola. Niektórzy sądzą, że Jezus jest po to by nam pomagać. Ale gdy dzieje się źle: trzęsienia ziemi, choroby, cierpienie, śmierć to już nie Chrystus o tym decyduje, ale tzw. Matka Natura, Ślepy Przypadek lub Szatan.

Jeśli w centrum Twojego opowiadania o istocie chrześcijaństwa nie jest Jezus - to nie opowiadasz o istocie chrześcijaństwa. Jeśli opowiadasz się za chrześcijaństwem ponieważ ono akurat Tobie pasuje, ale nie uważasz go za obiektywną prawdę i jedyną drogę do Ojca nie opowiadasz się za chrześcijaństwem.

Biblia nie jest o Tobie. Ona jest dla ciebie!
To nie ty (i ja) jesteś słońcem wokół którego krąży wszystko inne (włącznie z Bogiem). W centrum stoi Bóg. My jesteśmy jedną z orbit krążących wokół Niego po to by z radością włączyć się w boski plan odnowienia wszechświata.