piątek, 26 czerwca 2009

Moc Królestwa wstrząsa światem

"Komentatorzy Ewangelii synoptycznych często podkreślają, że Jezus w trakcie swej ziemskiej posługi ogłaszał zarówno fakt, że Królestwo Boże jest już na ziemi, jak i to, że nie osiągnęło ono jeszcze swej pełni (...). W Starym Testamencie jest mowa o oczekiwaniu na Dzień Pana, kiedy Bóg ustanowi swoją władzę na ziemi., Żydzi oczywiście interpretowali to w kategoriach konkretnego dnia. Ale Jezus nauczał, że Królestwo Boże realizuje się pośród nich w osobie Króla, a życie jego uczniów (Mk 10:14; Łk 17:20-21) oczekuje na swoje spełnienie w przyszłym wieku (Łk 19:11nn). G. E. Ladd określa to następująco: Kościół żyje na styku czasów; stary świat jeszcze trwa, ale potęga nowej epoki już nim wstrząsa (...). Istnieje pewien dualizm w Nowym Testamencie; wola Boża dzieje się w niebie,a Jego Królestwo sprowadza ją na ziemię. W tym Wieku Przyszłym niebo nawiedzi ziemię i uniesie historyczny byt na nowy poziom egzystencji - odkupionego życia (Obj 21:2-3)."