niedziela, 5 lipca 2009

W jakiego rodzaju małżeństwo nie wierzysz?

W dzisiejszych czasach małżeństwo jest wyśmiewane w dwojaki sposób. Pierwszy z nich to podejście zwolenników instytucji małżeństwa, ale żyjących w taki sposób, że wielu ludzi, którzy ich znają stwierdza: "to ja dziękuję za instytucję małżeństwa jeśli na tym to ma polegać".

Druga grupa ludzi zazwyczaj jest bardziej szczera i wyśmiewa samą instytucję małżeństwa podczas gdy w rzeczywistości odrzuca nadużycia osób z pierwszej grupy. Ta druga grupa ludzi nie wierzy w małżeństwo i gdybym miał z nimi rozmawiać na ten temat prawdopodobnie stwierdziłbym coś takiego: Powiedz mi – w jakiego rodzaju małżeństwo nie wierzysz. Być może okaże się, że ja również w TAKIE małżeństwo nie wierzę i odrzucam TAKI wygląd małżeństwa”.

Jaka jest biblijna odpowiedź na oba te spojrzenia? Według słów apostoła Pawła w Liście do Efezjan 5:22-33 Bóg postanowił, by więź małżeńska symbolizowała związek między Chrystusem i Kościołem. To, jak sądzę, jest głównym powodem, dla którego szatan tak ostro atakuje i za wszelką cenę stara się niszczyć małżeństwo.

Trzymając się obrazu z Efezjan 5 - Mąż w małżeństwie składa świadectwo o postępowaniu Chrystusa wobec Kościoła. Może być to świadectwo mówiące prawdę lub kłamstwo. W każdym jednak przypadku COŚ oznajmia.

Żona w małżeństwie składa świadectwo o tym w jaki sposób powinien postępować kościół wobec Chrystusa. Może być to świadectwo mówiące prawdę lub kłamstwo. W każdym jednak przypadku również COŚ oznajmia.