niedziela, 13 września 2009

Dwa rodzaje grzechów

Jeśli wyznajemy grzechy Bogu – Pismo naucza, że nie musimy żyć w niepewności co do tego co dzieje się z nimi dzieje (1 Jana 1:9).

Nasze grzechy można najogólniej podzielić na dwie kategorie:
- Niewyznane
- Wyznane

Grzechy niewyznane wciąż są na naszym koncie. Obciążają nasze sumienia i niszczą naszą więź z Bogiem. Niszczą naszą radość i wdzięczność.

Grzechy wyznane są wymazane. Są obmyte krwią Jezusa. Możemy o nich zapomnieć i z wdzięcznością podążać przed siebie.

Dlatego nie zaniedbujmy wyznawania naszych grzechów. To nie przejaw słabości, ale odwagi i posłuszeństwa Bogu.