czwartek, 15 października 2009

Stół miłości

Jako chrześcijanie znamy ewangelię, pamiętamy o obietnicach Bożych jednak czasami martwimy się czy Chrystus rzeczywiście przyszedł do takich jak ja. Czy rzeczywiście te wszystkie błogosławieństwa są moim udziałem?

Wielu wierzących poprzez wielki odczuwało podobne wątpliwości. Wiemy, że Jezus umarł za grzechy Swego Ludu. Wiemy, że Bóg obiecał zbawić tych, którzy przyjdą do Niego z wiarą. Ale czasami przychodzi pytanie: czy rzeczywiście są to rzeczy, które należą do MNIE.

Bóg jest miłością jednak czasami myślimy, że Jego miłość to miłość w ogólności i nie wiesz czy ktoś taki jak Ty został nią obdarzony.

Jan w swoim piewrszym liście stwierdza: "W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego Jednorodzonego posłał Bóg na świat abyśmy przezeń żyli" - 1 Jn 4:9.

Czy Apostoł stwierdza, że mamy oczekiwać głosu z nieba, który miałby potwierdzić nasze zbawienie? Czy mówi, że Bóg wyśle nam jakiś bilet z nieba z naszym nazwiskiem i słowami „Kocham Cię”? Oczywiście nie. Jan kieruje naszą uwagę na historyczne prawdy ewangelii. Skąd wiemy, że Bóg jest Miłością, że On kocha? Skąd wiemy, że Bóg kocha NAS?

Jan odpowiada, że On ukochał konkretnie NAS, że posłał Swego jednorodzonego Syna abyśmy przezeń żyli. Miłość ku nam Bóg ukazał w Jezusie.

Możesz zapytać: "Skąd mam wiedzieć, że ta miłość jest konkretnie DLA MNIE?" Odpowiem pytaniem: Czego chcesz więcej?! Czego więcej szukasz?! Bóg posłał Swojego Syna jako przebłaganie aby dać ci życie. Wierz w to i zadaj sobie pytanie: czego można chcieć więcej? Bóg dał ci to co miał najdroższego. Jednak daje coś ponad to: posadził każdego ze swoich uczniów przy Stole Pańskim abyśmy pamiętali o ubłaganiu Syna za nasze grzechy. Bóg dał Syna aby umarł za nasze przewinienia raz na zawsze na krzyżu. Jednak daje nam również Syna - poprzez Ducha - przy tym Stole.

Stół Pański powinien nam przypominać, że prawdy ewangelii nie są czymś abstrakcyjnym, czymś o czym jedynie słyszymy, o czym jedynie wiemy. Stół przypomina, że powinnniśmy je smakować i oznajmia, że Syn jest dany tobie. Tak jak chleb, który spożywasz i wino które pijesz. Gdyby Bóg nas nie kochał czy zapraszałby ciebie i mnie każdej niedzieli do sakramentalnego posiłku aby nas karmić? Pamiętajmy: Stół Pański to obietnica, że Jezus jest dany dla ciebie.