piątek, 9 października 2009

Szynka dla bliźniego

(19) Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. - Mt 11:19

Bóg stworzył jedzenie i picie byśmy lepiej rozumieli prawdy duchowe. Natomiast obżarstwo lub nadmierne skupienie się na jedzeniu (np. ideologiczny wegetarianizm, niedojadanie) pomijają tą duchową rzeczywistość.

W Biblii jest mnóstwo odniesień do jedzenia:
1. Słowo Boże jest naszym pokarmem
2. Jezus jest prawdziwą manną z nieba
3. Pokarmem Jezusa i naszym jest wykonywanie woli Ojca
4. Hiob 23:12 – CENIŁEM SŁOWA z Jego ust bardziej niż pożywienie
5. Człowiek będzie żył nie samym chlebem, ale słowem z ust Boga Mt 4
6. Jan 4:31 – mam inne pożywienie, czynienie woli tego mnie posłał
7. Rzym 14:7 jedzenie wskazuje na obecność Ducha Św.
8. Dz 10 nieczyste zwierzęta, które w wizji Bóg nakazał spożywać Piotrowi były ilustracją duchowej prawdy – przyjęcia do przymierza pogan.

Jedzenie w Piśmie Św. bardzo często ilustruje duchowe prawdy. Samo wezwanie ewangelii to wezwanie na ucztę - pełną jedzenia i picia, ale i pełną innych gości.

Jezus nie stronił od uczt i wesel. Jego przeciwnicy nazywali go "żarłokiem i pijakiem". Co więcej: nasz Pan dbał o potrzeby ciał swoich słuchaczy, rozmnażał chleby i ryby, wodę przemienił w wino.

Chcesz naśladować Jezusa? Mów nie tylko: "Pozwól, że podzielę się z tobą ewangelią". Mów także: "Pozwól, że podzielę się z tobą suchą krakowską". Czasami jesteśmy zbyt „duchowi” na takie gesty. Bardziej „duchowi” niż Jezus. Upodabniając się jednak do Niego nie powinniśmy zapominać o zastawionym w naszym domu stole, który powinniśmy dzielić z bliźnimi.