sobota, 17 października 2009

To JUŻ w poniedziałek, wtorek i środę!

DOKŁADNY PLAN NASZEJ KONFERENCJI KREACJONISTYCZNEJ W DNIACH 19-21.x.
(zobacz także TUTAJ)

„Czy genom dostarcza dowodu na wspólne pochodzenie?” dr Geoff Barnard (Poniedziałek 19.X.2009, godz 17,15 Instytut Maszyn Przepływowych PAN, ul. Fiszera 14 Gdańsk-Wrzeszcz, Audytorium Maksimum.)

Wykład ten szczegółowo analizuje ostatnie doniesienia o rzekomym 99% podobieństwie genomu człowieka i szympansa.

W trakcie wykładu omówione są geny kodujące białka, introny, pseudo-geny, ruchome elementy genetyczne, jak również fuzja chromosomów. Wnioski mogą być zaskoczeniem dla wielu: 1% różnica między genomem człowieka a szympansa to mit!

Wykład obficie ilustrowany środkami wizualnymi staje się przystępny nie tylko dla wąskiego grona specjalistów, ale i osób stawiających pierwsze kroki w dziedzinie mikrobiologii.

„Czy ewolucja jest prawdą?” Paul Garner (Poniedziałek, 19.X.2009 godz. 18.30 Klub "Infinium" ul. Wyspiańskiego 9, Gdańsk)

To interesujące zestawienie najczęstszych argumentów przemawiających za Teorią Ewolucji uzupełnione jest istotnymi zastrzeżeniami coraz częściej wysuwanymi przez świat nauki. Szczere spojrzenie na mechanizm mutacji i doboru naturalnego oraz ich ograniczeń uzupełniony o analizę tzw. „organów szczątkowych”, argumentów z dziedziny embriologii jak i przykładów naciąganych „form pośrednich” prowadzi do fascynujących pytań.

„Ewolucja, fakt czy fikcja?” dr Geoff Barnard (Poniedziałek, 19.X.2009 godz. 19:15 Klub "KOS" Krzemowa 2, Gdańsk)

Dr Barnard zadaje trudne pytania dotyczące początków życia i możliwości jego samoistnego pojawienia się w przeszłości. Przedstawiając standardową argumentację neo-Darwinizmu (np. eksperyment Stanleya-Millera) analizuje warunki pierwotne, jakie byłyby konieczne do powstania życia: atmosferę, środowisko wodne tzw. pradawną zupę, jak i „prostą komórkę”. Dodając cytaty video, prezentujące perspektywę ewolucjonistyczną – wykładowca pokazuje, że pytanie o początki życia nie znajduje odpowiedzi w świecie wąskiego materializmu.

„Nowy Kreacjonizm” Paul Garner (Wtorek, 20.X.2009, godz. 18:15 Szkoła Muzyczna Gnilna 3, Gdańsk.)

Czy kreacjoniści zajmują się jedynie destruktywną krytyką Teorii Ewolucji? Ten wykład pokazuje rozwój i wkład nauki kreacjonizmu w budowanie znacznie bardziej spójnego modelu opisu świata istot ożywionych zgadzającego się z dowodami dostarczanymi przez nauki przyrodnicze, bez konieczności uciekania się do naciągania wyników, czy sprzątania niewygodnych eksponatów „pod dywan”.

„Dowody na młody wiek ziemi?” Paul Garner (Wtorek, 20.X.2009, ok. godz. 19:15 Szkoła Muzyczna Gnilna 3, Gdańsk.)

W zalewie aksjomatu utrzymującego, że otaczający nasz świat ma ponad 6 mld lat, pogląd, iż ziemia ma relatywnie bardzo młody wiek może zdawać się co najmniej antynaukowym dziwactwem. Większość mniej zorientowanych obserwatorów postępu nauki nie jest świadoma istnienia niektórych, solidnych dowodów wskazujących na młody wiek ziemi. Dziedziny poruszone przez Paula Garnera obejmą: cechy galaktyk, życie komet, skały osadowe, zasolenie oceanów jak i liczebność ludzkiej populacji. Wykład może rzucić wyzwanie niejednemu stereotypowemu postrzeganiu rzeczywistości.

„Pochodzenie człowieka - przeznaczenie człowieka” dr Geoff Barnard Wtorek, godz. 17:00 Pruszcz Gdański, Kościół Zielonoświątkowy, ul. Skalskiego 15,

W tym przeglądowym wykładzie dr Barnard prezentuje dwa spojrzenia na pochodzenie człowieka: ewolucyjne i kreacjonistyczne. Omówiony będzie Neandertalczyk, Sahelanthropus tchadensis, Ardipitek, Ardipitek (ramidus), Australopitek (afarensis – słynna „Lucy”), Australopitek (africanus), Paranthropus boisei. Dużo światła na interpretacje znalezionych skamielin rzucą fachowcy-ewolucjoniści, którzy nie zgadzają się z oficjalnym werdyktem entuzjastów poszukiwania „ogniw pośrednich”.

Następnie dr Barnard podejmie próbę fascynującego odtworzenia tego to co stało się z człowiekiem od stworzenia, przez upadek prarodziców, aż do współczesności.

Najważniejsze pytanie zostanie postawione pod koniec wykładu: Jakie jest przeznaczenie człowieka?

„Lucy i jej dzieci” – inne spojrzenie na to „brakujące ogniwo” dr Geoff Barnard. (Środa, 21.X.2009 godz. 18:15 UG Wydz. Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, sala A310-311, Gdańsk)

Frapujący wykład omawiający znalezisko szczątków „Lucy” jak również niedawnego odkrycia w Dikika szkieletu dziecka nazwanego „Salem”.

Staranne ważenie dowodów bez nadinterpretacyjnej otoczki, tak często dodawanej w popularnych mediach, prowadzi dr Barnarda do interesujących wniosków.

„Wybuch Góry Św. Heleny - rewolucja w rozumieniu er geologicznych” Paul Garner (Środa, 21.X.2009 ok. godz. 19:15 UG Wydz. Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, sala A310-311, Gdańsk)

Geolog, Paul Garner, przedstawi rekonstrukcję erupcji wulkanicznej Góry Św. Heleny, która w 1980 roku nagle zmieniła otaczający ją krajobraz. Naukowcy byli zszokowani formami geologicznymi ukształtowanymi w tak krótkim czasie. Wiele podręcznikowych teorii formowania się kanionów, złóż węgla itp. zostało w ten sposób zakwestionowanych.