piątek, 6 listopada 2009

Lesbijka biskupem Sztokholmu

Jak donosi portal gazeta.pl

W niedzielę w Uppsali odbędzie się ordynacja biskup Sztokholmu - pierwszej na świecie hierarchini żyjącej w związku z inną kobietą. - Wykorzystam swą pozycję z korzyścią dla tych, którzy są bezbronni - zapowiada

55-letnią pastor Evę Brunne sztokholmscy luteranie wybrali na biskupa jeszcze w maju. Pokonała kilkudziesięcioma głosami pastora Hansa Ulfvebranda. W niedzielę stanie się oficjalnie pierwszym biskupem-lesbijką na świecie, przejmując diecezję sztokholmską po idącej na emeryturę biskup Caroline Krook.

Pani biskup kościelną karierę zaczęła w 1978 r. Od kilku lat żyje w zaakceptowanym przez szwedzki Kościół luterański związku partnerskim z inną kobietą-kapłanem Gunillą Linden. Mają trzyletniego synka.

W liberalnej Szwecji nie wywołuje to żadnej sensacji. Odmienna orientacja seksualna nie stanowi tam problemu ani tym bardziej przeszkody w karierze - także kościelnej.

Szwedzki Kościół luterański (należy do niego trzy czwarte mieszkańców) jest otwarty na homoseksualistów, także wśród kapłanów i hierarchów. I ma bodaj największy ich odsetek pośród Kościołów luterańskich w Europie.

Brunne traktuje biskupią posługę jako okazję do wzięcia w obronę wykluczonych. Choć nie precyzuje, że chodzi jej o homoseksualistów, komentując swój wybór, mówiła: - Wiem, co to oznacza być przez kogoś kwestionowanym.

W jednym z wywiadów sprzed kilku miesięcy wyjaśniła, dlaczego nie widzi konfliktu między religią a orientacją seksualną: - Po chrzcie nikt nie może powiedzieć, że nie jesteś członkiem Kościoła z powodu swego homoseksualizmu, biseksualizmu czy transseksualizmu.

W październiku władze szwedzkiego Kościoła luterańskiego zgodziły się na udzielanie ślubów homoseksualnych w kościołach według specjalnej ceremonii z błogosławieństwem. Pastorzy, którzy z powodów etycznych nie chcą udzielić takiego ślubu, mogą odmówić. Wówczas kościelne władze muszą znaleźć zastępstwo.

Kościół poparł także wprowadzone przez parlament prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Liberalizm luteranów nie podoba się szwedzkim katolikom i prawosławnym. Krytycznie wypowiadają się też protestanci z innych krajów. Ordynację Evy Brunne mają zbojkotować luterańscy dostojnicy z Islandii, Estonii, Litwy i Łowy. Nie przyjadą też anglikańscy biskupi z Anglii i Irlandii Płn.

- W Kościele anglikańskim obowiązuje moratorium na ordynację biskupów homoseksualistów - tłumaczy Alan Harper, biskup Armagh w Irlandii Płn. Stosunek do biskupów-gejów dzieli anglikanów, a biskupi obawiają się rozłamu.

Przedstawiciele polskiego Kościoła luterańskiego nie chcieli komentować ordynacji biskupa-lesbijki. - Kościoły luterańskie są jednostkami autonomicznymi. Szanujemy odrębność kościoła Szwecji - powiedział "Gazecie" Jerzy Sojka, rzecznik polskiego Kościoła luterańskiego.

____________________________________

Zastanawiam się co jeszcze odstępczy kościół jest w stanie usankcjonować wycierając sobie twarz Bożym Słowem? Święcenie biskupów żyjących w związku partnerskim z trzema owcami wychowujących dwie kotki? Mniemam, że i to dla liberalnych kościołów (oraz krajów) za kilkanaście-kilkadziesiąt lat nie będzie żadną sensacją. W końcu rzekomo "po chrzcie nikt nie może powiedzieć, że nie jesteś członkiem Kościoła z powodu..." grzechów natury seksualnej.

Niestety komentarz Jerzego Sojki, rzecznika polskiego Kościoła luterańskiego, choć politycznie poprawny, zupełnie nieadekwatny do powagi sytuacji (publicznego deptania Bożego Słowa).