sobota, 9 stycznia 2010

Kreda i K+M+B czyli coś o Święcie Epifanii

6 stycznia Kościół zachodni obchodził Święto Epifanii zwane również Świętem Trzech Króli. Co prawda Pismo Św. nie wspomina, że jakoby Mędrcy przybyli do Betlejem byli Królami, ani nawet o tym, że było ich trzech to nie możemy wykluczyć, że mogło tak być (wiele w samym tekście wskazuje, że mogli to być królowie).

Prawdopodobnie wysnuto taki wniosek po ilości darów, które zostały złożone przed Jezusem. Później niektórzy "doprawili" im nawet imiona Kacper, Melchior, Baltazar.
W naszym kraju znany jest zwyczaj pisania kredą liter K+M+B i aktualnym rokiem, co ma wskazywać na imiona Królów przybyłych do Betlejem. Tymczasem również i ten zwyczaj jak i same inicjały oznaczają zupełnie co innego.

Po pierwsze w tradycji chrześcijańskiej nie pisano na drzwiach KMB lecz CMB. Po drugie nie były to inicjały pochodzące od imion Mędrców, lecz pierwsze litery słów: Christus manisionem benedicat (Niech Chrystus mieszkanie błogosławi). W oparciu o św. Augustyna można znaleźć jeszcze jedną interpretację: Christus multorum benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu).

W liturgii Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do najstarszych w historii chrześcijaństwa i wiąże się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem. Na Wschodzie święto to było znane już w III w. Natomiast na Zachodzie zaczęto je obchodzić dopiero w IV w. Obchodzono ten dzień jako święto Epifanii, czyli ukazanie się światu Jezusa jako Boga.

Ze świętem tym, które nazywano również Chrystofanią (Objawieniem Chrystusa) wiązano różne wydarzenia ewangeliczne: narodzenie w Betlejem wraz z odwiedzinami mędrców, chrzest w Jordanie oraz cud w Kanie Galilejskiej, czyli początek działalności publicznej Chrystusa.

Tak jak Boże Narodzenie koncentruje się bardziej na uniżeniu Syna Bożego, podkreślając ubóstwo i prostotę ziemskich urodzin Chrystusa, tak Epifania kieruje wzrok wierzących na Boską wielkość Jezusa. Bóstwo Chrystusa uznali Mędrcy ze Wschodu, padając przed nim na twarz i ofiarując dary. Bóstwo Jezusa obwieścił głos Ojca z nieba w momencie Chrztu w wodach Jordanu. Bóstwo objawił sam Jezus dokonując pierwszego cudu w Kanie zamieniając wodę w wino.