sobota, 16 stycznia 2010

Prawo do broni - prawem do wolności