poniedziałek, 4 stycznia 2010

Uciekaj!

Seksualną pokusę bardzo łatwo jest rozpoznać. Miejscem, które atakuje jest umysł. Przychodzi bardzo nachalnie poprzez filmowe obrazy, zdjęcia, reklamy, billboardy obecne w naszym codziennym życiu.

Biblia w jasny sposób mówi w jaki sposób rozprawiać się z tego rodzaju pokusą. Odpowiedź brzmi: UCIECZKA!

"Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału" - 1 Koryntian 6:18.

"Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca". - 2 Tymoteusza 2:22

Starotestamentowy Józef nagabywany i namawiany do seksualnego grzechu przez żonę Potyfara - uciekł.

"Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: Połóż się ze mną! Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór". - 1 Mojżeszowa 39:12

Był mądry i roztropny. Naśladujmy go i ... uciekajmy od wszeteczeństwa!