wtorek, 30 marca 2010

Coś więcej niż zwykła historia

Jonasz w całej księdze jest nie tylko jakąś niezależną jednostką. Jest prorokiem symbolizującym cały Izrael. Gdy w czasie sztormu i burzy (zapowiedzi Bożego sądu) śpi na statku - symbolizuje to śpiący duchowo Izrael. Lud Boży śpi kiedy powinien pokutować.

W drugim rozdziale prorok jest wrzucony do morza. Morze jest w Biblii symbolem pogan, zbuntowanych narodów, które Chrystus w ewangeliach ucisza mocą Swego Słowa. Nieposłuszny Izrael jest bliski śmierci w głębinie morza czyli w obliczu wrogich jemu, rozszalałych zbuntowanych narodów.

W pewnym momencie Jonasz jest połknięty przez wielką rybę. Potwory morskie w Biblii niekiedy obrazują pogańskich władców. Np. Jeremiasz opisuje Nebukednesara i Babilon jako potwora, który pożera Izrael Jer 51:34. To właśnie stanie się wkrótce z Izraelem - zostanie "pożarty" przez potężne siły Asyrii - będące narzędziem Bożego Sądu nad Jego ludem.

Po doświadczeniu cierpienia i śmierci przychodzi jednak wyjście na "suchy ląd" - zmartwychwstanie i cud nowego życia. Tak było z Jonaszem oraz Izraelem. To jednocześnie zapowiedź zmartwychwstania naszego Pana oraz drogi, którą ma do przejścia każdy, kto wstępuje w Jego ślady.