wtorek, 2 listopada 2010

Rocznica reformacji

Przedwczoraj, 31.X. minęła 493 rocznica przybicia do drzwi Katedry w Wittenberdze 95 Tez przez augustiańskiego mnicha Marcina Lutra; tez, które stały się początkiem wielkiego ruchu mającego na celu oczyszczenie kościoła zwanego reformacją. Oczywiście reformacja była nie tylko zjawiskiem o charakterze teologicznym, ale także naukowym i wywarła wpływ na świat kultury, sztuki, edukacji, polityki.

Celem Lutra nie było wywoływanie rewolty w kościele ani dzielenie go. Jako młody augustiański zakonnik najzwyczajniej dostrzegał nadużycia moralne i doktrynalne w kościele katolickim i chciał publicznej debaty na ten temat. Do debaty jednak nie doszło. Tezy z drzwi katedry ściągnął drukarz i wysłał je w sektach egzemplarzy po całych Niemczech dostrzegając w nich źródło dochodu.

Czego dotyczyły tezy Lutra? Większość z nich dotyczyła odpustów czyli kupowania zasług ze skarbnicy dobrych uczynków. Kościół Katolicki nauczał (i wciąż naucza), że dzierży on skarbnicę nadmiaru dobrych uczynków Jezusa, Marii, Apostołów i Świętych. Święci więc to tacy ludzie którzy nie tylko swoimi uczynkami zasłużyli sobie na zbawienie, ale i mieli ich nadmiar. I ów nadmiar znajdujący się w skarbnicy – można wykupić dla swoich zmarłych bliskich skracając ich cierpienie w płomieniach czyśćcowych.

Luter miał z tym problem. Stwierdził, że to Chrystus wykupił nas z grzechów nie za pieniądze, ale swoją krwią. I każdy kto Jemu powierza swoją wolę i życie – ma te grzechy odpuszczone za darmo.

Wybrane tezy Lutra:

Teza 36: Każdy chrześcijanin, który za grzechy żałuje prawdziwie, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie kary i winy.

Teza 43: Należy pouczać chrześcijan, że ten, kto daje ubogiemu albo wspiera potrzebującego, lepiej czyni, niż gdyby kupował odpusty.

Teza 45: Należy pouczyć chrześcijan, iż ten, co widzi ubogiego i mimo to kupuje odpust, ten nie odpust papieża nabywa, ale gniew Boży ściąga na siebie.

Teza 46: Należy pouczyć chrześcijan, iż oni, gdy nie są zbyt bogaci, powinni zatrzymać to co potrzebne dla ich domu, a nie wyrzucać na próżno na odpusty (...).

Teza 62: Istotny, prawdziwy skarb kościoła to święta Ewangelia chwały i łaski Bożej.

Teza 82 : Dlaczego jednak papież nie uwalnia wszystkich dusz z czyśćca z przyczyny najświętszej miłości i najwyższej potrzeby dusz, co byłoby rzeczą najsprawiedliwszą, gdy tymczasem nieskończoną ilość dusz uwolnił (on) dla podłej monety, złożonej na budowę bazyliki - a więc rzeczy małej wagi.

Teza 86 : Dlaczego również nie buduje papież bazyliki św. Piotra raczej za własne niż za pieniądze biednych chrześcijan, wszakże jego majątek jest znaczniejszy od dóbr jakiegokolwiek bogatego Krassusa.

Teza 92: Więc precz z prorokami, którzy wołają: pokój, pokój, pokój, a pokoju nie ma (Ezech. 13,10.16).

8 komentarzy:

 1. "Kościół Katolicki nauczał (i wciąż naucza), że dzierży on skarbnicę nadmiaru dobrych uczynków Jezusa, Marii, Apostołów i Świętych. Święci więc to tacy ludzie którzy nie tylko swoimi uczynkami zasłużyli sobie na zbawienie, ale i mieli ich nadmiar. I ów nadmiar znajdujący się w skarbnicy – można wykupić dla swoich zmarłych bliskich skracając ich cierpienie w płomieniach czyśćcowych."

  Mam prośbę. Podaj jakieś katolickie źródła do tej nauki.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 2. Zanim to zrobię odpowiedz mi na jedno pytanie: Czy zgadzasz się z taką nauką?

  W zasadzie chyba nawet to pytanie jest daremne bo choćbym wskazał Ci jakieś źródło - będziesz musiał tą naukę przyjąć ponieważ... tak naucza Twój kościół, a poza nim jako katolik nie masz punktu odniesienia.

  Tak więc pewnie z odpowiedzią na pytanie o Twój pogląd wstrzymasz się do czasu aż upewnisz się, że Twój kościół tego uczy. Czyż nie?

  OdpowiedzUsuń
 3. KKK 1471 Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie w Kościele ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty.

  Co to jest odpust?

  "Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
  Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości" Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych.

  1478 Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy związywania i rozwiązywania działa na rzecz chrześcijanina i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymać od Ojca miłosierdzia darowanie kar doczesnych, jakie należą się za grzechy. W ten sposób Kościół chce nie tylko przyjść z pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzić go do czynów pobożności, pokuty i miłości.

  1479 Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, między innymi, uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami.


  Odpustów nie można kupić.
  Co do skarbnicy dobrych uczynków to brzmi to sensownie - święci przecież z założenia kochali wszystkich ludzi i chcieli dla nich jak najlepiej, a byli tacy, którzy explicite ofiarowywali swoje dobre uczynki za grzeszników. A skoro byli w Kościele, który ma moc związywania i rozwiązywania, to czemu Kościół nie mógłby dysponować tą skarbnicą w celu zbawienia grzeszników?

  OdpowiedzUsuń
 4. Twin jednak chyba nie wierzył, że KK tego naucza, a więc nie był pewny (jak mniemam) czy ma przyjąć tą naukę.

  Skoro jednak KKK tak naucza to można śmiało odetchnąć i chwycić się wiarą tej doktryny.

  A Biblia?! Biblia to zupełnie inna historia. Niech sobie ją czytają protestanci.

  :)

  OdpowiedzUsuń
 5. 'I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.' Mt 16:19

  'Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.' Jn 16:13

  Można założyć, że Duch Święty NIE działa w Kościele i że Kościół NIE ma prawa kierując się
  miłością wobec grzeszników czynić cokolwiek innowacyjnego na ziemi, co ma skutki w niebie,
  ale jakoś trudno to założenie pogodzić z Ewangelią....

  OdpowiedzUsuń
 6. No proszę, cóż to za ciekawe teksty na swój temat można tutaj przeczytać.
  No więc tak:
  Pawle, Kościół nie naucza tak jak napisałeś w swoim artykule. Twój tekst jest tylko podobny do tego co jest napisane w KKK. Zakładam, że nie działałeś celowo zmieniając sens tekstu katolickiego...
  Nadal czekam na odpowiedź: Gdzie Kościół Katolicki naucza, że święci zostali zbawieni TYLKO DZIĘKI WŁASNYM UCZYNKOM a NADMIAR ich uczynków trafił do skarbnicy i przeznaczony został na sprzedaż.
  Szkoda Pawele, że opowiadasz za przeproszeniem dyrdymały a na dokładkę zarzucasz mi jeszcze jakobym nie czytał Biblii. No cóż, to bardzo typowe dla protestantów, przyznasz jednak, że po pastorze można było spodziewać się czegoś więcej.
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 7. Jakub: "Można założyć, że Duch Święty NIE działa w Kościele i że Kościół NIE ma prawa kierując się
  miłością wobec grzeszników czynić cokolwiek innowacyjnego na ziemi, co ma skutki w niebie,
  ale jakoś trudno to założenie pogodzić z Ewangelią...."

  1. Kościół powinien szukać nowych metod komunikacji, służb, rozwiązań w nowych czasach. To innowacja jest wskazana czy wręcz (zgodnie z Pismem) pożądana. Natomiast wszelkie innowacje jeśli chodzi o doktryny są nowinkarstwem i ludzkimi dodatkami, które oddalają lud Boży od tego co Bóg w jasny sposób objawił. Prawda nie zmienia się z czasem. Treść wiary współczesnego kościoła nie powinna się różnić od treści wiary kościoła apostolskiego.

  Kościół ma władzę związywania tak jak państwo ma władzę miecza. Jest to jednak władza DELEGOWANA, co oznacza, że kościół (podobnie jak państwo) nie posiada autorytetu (powołując się na Ducha Św.) sprawowania swojego mandatu zgodnie z własnym "widzimisię". Tam gdzie państwo lub kościół wychodzą POZA swe kompetencje określone w Piśmie - tam następuje zepsucie obojga.

  OdpowiedzUsuń
 8. Te odpusty chyba nie były takie innowacyjne:

  Kpł 5:25-26
  'Potem przyprowadzi do Pana jako swoje zadośćuczynienie baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła według twego oszacowania na ofiarę zadośćuczynienia, którą należy przyprowadzić do kapłana.
  W ten sposób kapłan za niego dokona przebłagania wobec Pana, i będzie tamtemu odpuszczony jakikolwiek grzeszny czyn, który popełnił zaciągając winę.'

  OdpowiedzUsuń