sobota, 27 listopada 2010

"Tylko" Jezus czy "między innymi" Jezus?

Mam pytanie.Czy i dlaczego Jezus jest jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem? Gabrysia

Tak, Biblia wyraźnie naucza, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi, nie zaś jednym z wielu. 1 Tymoteusza 2:5 mówi: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem, a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”.

Wynika to z dwóch prawd:

1. Tylko człowiek może reprezentować przed Bogiem innych ludzi.

2. Jedynie Bóg może w skuteczny sposób dokonać zbawienia.

Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Żadne inne stworzenie na niebie ani na ziemi nie jest w stanie nas reprezentować przed majestatem Boga. W żadnym innym imieniu nie możemy mieć dostępu do Ojca nawiązując z Nim żywą więź. Do Ojca przychodzimy wyłącznie poprzez zasługi oraz w imieniu Syna, w Duchu Świętym. Polecam lekturę Ew. Jana 5:19-29.