poniedziałek, 17 stycznia 2011

Bezpieczne konto, zagrożony portfel

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa - Rzymian 5:1

Apostoł Paweł naucza, że każdy prawdziwie wierzący ma pokój z Bogiem. To jest fakt. Używając ilustracji można powiedzieć, że ten rodzaj pokoju mamy w banku. Jest bezpieczny. Pytanie jednak brzmi: czy mamy pokój w sobie?

Złodziej może ukraść to co mamy w portfelu, jednak nie może obrabować nam konta. Podobnie nikt nie może ruszyć pokoju, który jest między nami, a Bogiem (jeśli go mamy poprzez żywą wiarę). Możemy oczywiście się martwić o nasze przetrwanie, bo nie widzimy pieniędzy na koncie, a w naszym portfelu jest 100 zł. Ten rodzaj pokoju jest jednak nie do ruszania.

Do ruszenia jest natomiast nasz portfel dlatego musimy go pilnować, strzec przed złodziejem. Zatem jeśli ufamy Jezusowi nasza wieczność jest bezpieczna. Dbajmy natomiast o nasze portfele czyli wewnętrzny, osobisty stan. Rozwijajmy w sobie wdzięczność, poświęcenie, gorliwość. Nie dajmy sobie wykraść pokoju, radości, które powinniśmy nosić w sobie każdego dnia.