poniedziałek, 10 stycznia 2011

Czy oddawać cześć Maryji i świętym?

Jakiś czas temu poprzez formularz na naszej stronie kościelnej otrzymałem pytanie:

Jak Wasz Kościół postrzega Matkę Bożą i świętych? Wiem, że luteranizm uznaje Maryję za "godną najwyższej czci" jednocześnie odrzucając modlitwę do świętych. Czy Ewangeliczny Kościół Reformowany oddaje w jakiś sposób cześć Matce Bożej i świętym? Marta


Matkę Bożą i świętych postrzegamy jako przykłady wiary i oddania Bogu godne naśladowania dla wszystkich chrześcijan. Sama Maryja nigdy nie wskazywała na siebie, lecz na Chrystusa jako tego komu powinniśmy zawierzyć ("co Wam powie - czyńcie" - Jn 2:5). Chcemy ją w tym naśladować wskazując także na jej pokorę, gorliwość i cichość. Jest błogosławioną kobietą i obdarzoną wielką łaską. Żadna inna kobieta nie dostąpiła przecież łaski (wszak nie była to nagroda!) urodzenia i wychowania Mesjasza! Zatem mówienie o "czci dla Maryji" w biblijny sposób oznacza rozpoznanie tego faktu i dostrzeganie w niej wyjątkowej, wybranej kobiety, która powinna być przykładem dla każdego chrześcijanina.

Z pewnością nie jest to jednak wystarczający powód by obdarzać ją cechami przynależnymi wyłącznie Bogu (np. O Pani nasza, Pocieszycielko nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, współodkupicielka, "od wszelakich złych przygód, - racz nas zawsze wybawiać" itp.). "Maryja" o tego typu cechach nie jest pobożną, młodą, pokorną Żydówką pełną bojaźni Bożej, o której mówi Nowy Testament.

"Święci" zatem stanowią dla nas przykład wiary choć nie byli ludźmi bezgrzesznymi (nawet Maria potrzebowała łaski i przebaczenia nazywając Boga "moim Zbawicielem"). Lista "świętych" Starego Testamentu z Listu do Hebrajczyków 11 nie jest listą osób, do których mamy się modlić (Bóg tego zabrania), lecz listą osób, których mamy naśladować w ich wierze i oddaniu Bogu.

Warto jednak zauważyć, że kiedy Pismo Św. używa słowa "święci" odnosi je nie wobec niektórych zmarłych chrześcijan prowadzących wyjątkowo pobożne życie lecz do wszystkich żyjących członków kościołów, do których były pisane listy (np. 1 Kor 1:2, Ef 1:1, Flp 1:1, Kol 1:2). Ap. Paweł określa ich w ten sposób ze względu na uświęcenie, które jest ich udziałem poprzez wiarę ze względu na zasługi Chrystusa i Jego dzieło na krzyżu (a nie ich własne).

Żaden tekst Pisma Św. nie wspiera modlitwy do świętych i Marii. Nie mamy nawet biblijnych podstaw pod przypuszczenie, że święci w niebie nas widzą i słyszą. Wręcz przeciwnie. Biblia wielokrotnie podkreśla, że jedynie Bóg jest wszechobecny i wszechmogący, zaś jedyna cześć i uwielbienie należy się wyłącznie Jemu.

16 komentarzy:

 1. Hmm, święci nie widzą i nie słyszą?
  Np.

  Rev 6:9 A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.
  Rev 6:10 I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?
  Rev 6:11 I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.

  Z Ap 6,10-11 wynika, że męczennicy są
  a) świadomi tego co dzieje się na ziemi, co więcej, świadomi są upływu czasu na ziemi
  b) proszą Boga o interwencję (fakt, że w swojej sprawie, a nie w wyniku modlitw do nich)

  OdpowiedzUsuń
 2. Sądzę, że wyciągasz niedokładne wnioski z tego tekstu:

  Męczennicy z Księgi Apokalipsy 6 są świadomi tego co Z NIMI się działo na ziemi. Pamiętają PRZESZŁOŚĆ. Ten tekst jednak nie mówi, że obserwują CO OBECNIE dzieje się na świecie.

  Tak, będziemy pamiętali nasze ziemskie życie (np. Łk 16:19-31). Nie oznacza to, że w niebie będziemy słyszeli wszystkich ludzi, w każdym miejscu i w każdym czasie. Do tego zdolny jest tylko Trójjedyny Bóg.

  Natomiast całkiem możliwe, że Maria i święci np. modlą się obecnie za nas do Boga. To jednak całkiem co innego niż założenie, że nas obserwują i słyszą.

  OdpowiedzUsuń
 3. Do wszystkich zwolenników literalnej interpretacji Księgi Objawienia.

  W jaki sposób odczytujecie treść pozostałych sześciu pieczęci, a w szczególności pierwszych czterech pieczęci?

  OdpowiedzUsuń
 4. Symetryczny, a o co chcesz zapytać? :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Przykładowo czy śmierć jeździ na koniu, a hades jej towarzyszy w przejażdżkach?

  OdpowiedzUsuń
 6. "Przykładowo czy śmierć jeździ na koniu, a hades jej towarzyszy w przejażdżkach?"

  Nie.

  Sorry, że odpowiedziałem, choć nie jestem zwolennikiem literalnej interpretacji Księgi Objawienia.

  OdpowiedzUsuń
 7. A co z Ap 5, 8: "A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych."
  szczególnie w kontekście tego, co piszesz tutaj: http://pbartosik.blogspot.com/2010/09/swieci-sa-wsrod-nas.html ?

  OdpowiedzUsuń
 8. niebieski,

  Modlitwy świętych to modlitwy Bożego Ludu - tego na ziemi, jak i w niebie.

  Zwróć uwagę w jakim znaczeniu pojawia się słowo "święty" w Piśmie Św. To nie jest określenie wąskiego procenta umarłych chrześcijan lecz WSZYSTKICH uczniów Chrystusa. Ap. Paweł odnosił je w swoich listach do ŻYJĄCYCH czytelników jego listów. Zajrzyj np. do: 1 Kor 1:1-2, Ef 1:1-2, Kol 1:2 itd.

  OdpowiedzUsuń
 9. Zatem zgadzamy się. Idźmy dalej: Skoro modlitwy świętych, zarówno tych żyjących na ziemi ("z dala od Pana", por. 2 Kor 5, 6), jak i tych przebywających już w niebie ("stojących przez Panem", por. 2 Kor 5, 8) są przekazywane Panu Bogu niczym kadzidło przez "starszych", to dlaczego występujesz przeciw pośrednictwu Maryi i świętych?

  Jeśli jest czymś właściwym prosić o modlitwę świętych pielgrzymujących na ziemi, to dlaczego jest czymś niewłaściwym prosić o modlitwę świętych w niebie?

  Maryja w Magnificat pod wpływem Ducha Swiętego zapowiada, że odtąd wszystkie pokolenia będą zwać Ją błogosławioną. Modlitwa "Zdrowaś Maryjo" nie jest niczym innym jak błogosławieniem Jej, nazywaniem Jej błogosławioną używając słów z Pisma św. To pierwsza część tej modlitwy. Druga to prośba o wstawiennictwo czyli o modlitwę. Co widzisz w tym niewłaściwego?

  OdpowiedzUsuń
 10. Aha, jeszcze jedno: Piszesz:
  "Lista "świętych" Starego Testamentu z Listu do Hebrajczyków 11 nie jest listą osób, do których mamy się modlić (Bóg tego zabrania)..."

  Ciekawe. Gdzie w Piśmie św. jest napisane, że Pan Bóg zabrania modlitwy do świętych?

  OdpowiedzUsuń
 11. "dlaczego występujesz przeciw pośrednictwu Maryi i świętych?"

  Nie czytasz uważnie. Nie występuję przeciwko samemu wstawiennictwu (to lepsze słowo niż "pośrednitwo") świętych. Sam proszę o modlitwę innych chrześcijan, którzy mnie SŁYSZĄ.

  Natomiast nie klękam i nie proszę o modlitwę chrześcijan z Bangladeszu ponieważ nie posiadają oni cech przynależnych Bogu - wszechwiedzy, wszechobecności, wszechmocy.

  Podobnie jest z każdym innym świętym czy to w niebie, czy na ziemi.

  Pismo Św. naucza, że TYLKO Bóg posiada powyższe cechy. Ty zaś zakładasz, że święci posiadają zdolność słyszenia każdego człowieka, o każdym czasie i w każdym miejscu! Gdzie Pismo Św. przypisuje takie cechy ludziom (żyjącym lub umarłym) ?

  OdpowiedzUsuń
 12. "Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia" (Łk 1:48).

  OdpowiedzUsuń
 13. PB na moje stwierdzenie: „dlaczego występujesz przeciw pośrednictwu Maryi i świętych?”

  odpowiada: „Nie czytasz uważnie. Nie występuję przeciwko samemu wstawiennictwu (to lepsze słowo niż ‘pośrednitwo’) świętych. Sam proszę o modlitwę innych chrześcijan, którzy mnie SŁYSZĄ.”

  Czytam wystarczająco uważnie, żeby zauważyć brak spójności w Twoich tekstach.

  Nie widzę istotnej różnicy pomiędzy słowami „pośrednictwo”, a „wstawiennictwo”.

  Nie występujesz przeciwko wstawiennictwu Maryi i świętych w niebie? W takim razie nie wiem, co chciałeś powiedzieć tutaj:
  "Lista ‘świętych’ Starego Testamentu z Listu do Hebrajczyków 11 nie jest listą osób, do których mamy się modlić (Bóg tego zabrania)..."

  Stwierdzenie, że Pan Bóg zabrania modlitwy do świętych nie jest występowaniem przeciwko wstawiennictwu Maryi i świętych? Hm, ciekawe.

  OdpowiedzUsuń
 14. PB pisze:
  „Natomiast nie klękam i nie proszę o modlitwę chrześcijan z Bangladeszu ponieważ nie posiadają oni cech przynależnych Bogu - wszechwiedzy, wszechobecności, wszechmocy.

  Podobnie jest z każdym innym świętym czy to w niebie, czy na ziemi.

  Pismo Św. naucza, że TYLKO Bóg posiada powyższe cechy. Ty zaś zakładasz, że święci posiadają zdolność słyszenia każdego człowieka, o każdym czasie i w każdym miejscu! Gdzie Pismo Św. przypisuje takie cechy ludziom (żyjącym lub umarłym) ?”
  .
  Możliwość słuchania modlitw (i kierowania ich do Pana Boga) nie wymaga wszechwiedzy, wszechobecności, ani wszechmocy. To, że ktoś prosi Cię o modlitwę, wcale nie oznacza, że uważa Cię za wszechmocnego.

  Czy święci w niebie mogą słyszeć modlitwy kierowane do nich na ziemi? „I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?»” (Ap 6, 10) Skarga męczenników zdaje się potwierdzać, że wiedzą oni, co dzieje się na ziemi, skoro wiedzą, że ich dręczyciele jeszcze nie zostali ukarani.

  OdpowiedzUsuń
 15. cd.
  W Pierwszej Księdze Królewskiej czytamy:
  19 Tamten zaś dalej mówił: «Dlatego słuchaj wyroku Pańskiego! Ujrzałem Pana siedzącego na swym tronie, a stały przy Nim po Jego prawej i po lewej stronie wszystkie zastępy niebieskie.
  20 Wówczas Pan rzekł: "Kto zwiedzie Achaba, aby poszedł i poległ w Ramot w Gileadzie?" Gdy zaś jeden rzekł tak, a drugi mówił inaczej,
  21 wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem, powiedział: "Ja go zwiodę". Wtedy Pan rzekł do niego: "Jak?"
  22 On zaś odrzekł: "Wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków". Wówczas rzekł: "Możesz zwieść, to ci się uda. Idź i tak uczyń!"
  23 Dał więc Pan teraz ducha kłamstwa w usta tych wszystkich twoich proroków. A na ciebie Pan ma zesłać nieszczęście». (1 Krl 22, 19-23)

  „Duch kłamstwa” opętał wszystkich proroków królewskich. Chodzi tu oczywiście o złego ducha. Ten fragment świadczy to o tym, że (nawet upadłe) duchy nie są ograniczone przestrzenią: mogą być jednocześnie na wielu miejscach. Jeśli tak, to tym bardziej anioły służące Panu Bogu.

  Pan Jezus mówi: 10 Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. (Mt 18, 10) Aniołowie mają pieczę nad powierzonymi im ludźmi, a jednocześnie wpatrują się w Boże Oblicze. Podobnie złe duchy, nawet kiedy kuszą ludzi czy biorą w posiadanie ciało człowieka przez opętanie, jednocześnie cierpią męki piekielne. Duchy, czyli aniołowie i duchy upadłe, nie są ograniczone ani czasem ani przestrzenią. W przeciwieństwie do nas, żyjących na ziemi, którzy jesteśmy poddani ograniczeniom czasu i przestrzeni.

  Święci w niebie mają udział w wolności duchów, bowiem żyją jak aniołowie (por. Mt 20, 35-36). Skoro są blisko Pana i wpatrują się w Boże oblicze, to znaczy, że są tam, gdzie On jest (por. Ap 3, 4.21; 14, 4). Abraham słyszy prośbę bogacza kierowaną do niego z Otchłani (Łk 16, 19-31). Dlatego myślę, że jest czymś niewłaściwym przypisywanie zbawionym w niebie niemożności słyszenia modlitw kierowanych do nich z ziemi.

  Gdyby święci w niebie nie mogli nas widzieć i słyszeć, to byliby bardziej ograniczeni niż żyjący na ziemi. Niebo z ograniczeniami? To bez sensu. Jestem głęboko przekonany, że święci w niebie nie są ograniczeni ani czasem ani przestrzenią. Wchodzą bowiem w obecność Boga, który jest ponad tymi wymiarami.

  OdpowiedzUsuń
 16. Rózaniec jest modlitwą Biblijna
  http://fronda.pl/bliskonieba/blog/rozaniec_jest_modlitwa_biblijna


  Dlaczego protestanci boją sie panicznie Maryji
  http://www.analizy.biz/marek1962/omaryi.htm

  OdpowiedzUsuń