poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Sakramenty - znaki zmieniające rzeczywistość

Często w kręgach protestanckich słyszymy, że chrzest i komunia to znaki Nowego Przymierza. Co jednak to oznacza? Wg Biblii znak nie jest jedynie obrazem, ale można powiedzieć czynem Boga ku umocnieniu, wybawieniu Jego Ludu. Kilka biblijnych przykładów:

2 Mj. 4:6-9
6. Rzekł Pan jeszcze do niego: Włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg.
7. I rzekł: Włóż znowu rękę swą w zanadrze; włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała.
8. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku.
9. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew.

2 Mj. 7:3
3. Lecz ja znieczulę serce faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej,


2 Mj. 10:1-2
1. Potem rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona, gdyż to Ja sam przywiodłem do zatwardziałości serce jego i serce sług jego, aby czynić te moje znaki wśród nich
2. I abyś ty opowiadał dzieciom swoim i wnukom swoim, jak obszedłem się z Egipcjanami, i jakie znaki czyniłem wśród nich, byście poznali, żem Ja Pan.


Mt. 12:38-39
38. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w Piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak.
39. A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka.

Łk. 2:11-12
11. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowy.
12. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie.

Znaki to Boże dzieła czynione ku wybawieniu, wzmocnieniu, posileniu Jego Ludu. Nie tylko symbolizują rzeczywistość, ale i niosą rzeczywistość. Plagi były realną i dotkliwą rzeczywistością, realną rzeczywistością było narodzenie Jezusa z dziewicy oraz znak Jonasza jaki uczynił Chrystus (Jego zmartwychwstanie). Podobnie realnymi znakami są sakramenty.

Oznacza to, że chrzest nie tylko obrazuje oczyszczenie z grzechów, ale poprzez niego Bóg wszczepia nas w swoje Ciało, którym jest kościół (1 Kor 12:13), w przymierzowy sposób przyobleka nas w Chrystusa (Gal 3:27) i utożsamia z Jego śmiercią (Rzym 6:3).

Podobnie Wieczerza Pańska - nie tylko symbolizuje śmierć Jezusa (czemu trudno zaprzeczyć), ale poprzez nią Bóg udziela nam błogosławieństw płynących z Jego dzieła na krzyżu, umacnia, pokrzepia i formuje nas jako jedno Ciało (1 Kor 10-11).

Chrzest i komunia są więc znakami - znakami, poprzez które Bóg upodobał sobie zmieniać rzeczywistość, zmieniać nas - podobnie jak poprzez Swoje Słowo.

4 komentarze:

 1. Od kiedy zauwazylem ten ponizszy wers, to widze ze czesto jest pomijany w dyskusji o chrzcie.

  1 List Piotra 3:21 bw "Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,"

  -Imperator

  OdpowiedzUsuń
 2. Tak, chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie.

  OdpowiedzUsuń
 3. No plagi to rzeczywiście realna zmiana rzeczywistości, ale porównywanie chrztu do plagi jest bez sensu.

  Chrzest NIC realnego nie zmienia oprócz tego że może paru ludzi wie o nim. Żaden deszcz nie spada, żadne robactwo z nieba nie leci itp.

  OdpowiedzUsuń
 4. Chodzimy w wierze, a nie w widzeniu. Oczywiście po udzielonym chrzcie nie widzisz wypalonego znamienia na głowie. Biblia jednak mówi, że COŚ ważnego się wydarzyło, podobnie jak podczas ślubu.

  Ceremonia podczas której użyto pewnych znaków, słów, symboli - w odpowiednim kontekście, w obecności świadków - sprawia, że z dwojga odrębnych ludzi mamy odtąd "jedno ciało", którego nie wolno rozdzielać.

  Podobnie rzecz się ma z chrztem. Włącza on osobę spoza rodziny Bożej do społeczności Ludu Bożego, nadaje nowe imię (ucznia Chrystusa), nowe przywileje (duszpasterska opieka, udział w komunii...) i odpowiedzialności.

  OdpowiedzUsuń